RECONEIXMENTES

Com a resultat de la dedicació al servei de les persones dels nostres professionals, la Xarxa Sana Tecla Sanitària i Social ha rebut nombrosos reconeixements:

 

  

Diploma al Mèrit Cívic (2016): Fundació Estela.

 

Creu de Sant Jordi (2015): Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

 

Placa Josep Trueta (2015): Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.

 

98,99% d'acompliment en l'Acreditació de l'Hospital d'Aguts del Departament de Salut (2015): Hospital Santa Tecla.
98,27% d'acompliment en l'Acreditació de l'Hospital d'Aguts del Departament de Salut (2014): Hospital del Vendrell.

 

Medalla de la Ciutat de Tarragona (2012): Fundació Casa Sant Josep.

 

 

Premi TOP 20 a la millor Gestió Hospitalària Global (2012): Hospital Santa Tecla.
Premi TOP 20 a la millor Gestió per Àrea Clínica (2012): Àrea Sistema Nerviós i neurologia. Hospital Santa Tecla.
Premi TOP 20 a la millor Gestió Hospitalària Global (2011): Hospital Santa Tecla.
Premi TOP 20 a la millor Gestió per Àrea Clínica (2011): Àrea Neurologia. Hospital Santa Tecla.
Premi TOP 20 a la millor gestió Hospitalària Global (2010): Hospital Santa Tecla.
Premi TOP 20 a la millor Gestió Àrea Clínica (2010): Àrea Atenció a la Dona. Hospital Santa Tecla.