SALUTACIÓ

Benvinguts/des a la pàgina web de la Fundació de Centres Assistencials i d'Urgències. 

La fundació, centrada en l'atenció primària de salut, diversifica la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i està integrada per un equip de professionals que treballen per la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'assistència sanitària.

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és una entitat benèfica sense ànim de lucre, acollida a la Llei catalana de fundacions i sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya.


 

SERVEIS

Els serveis de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències estan integrats en la cartera de serveis de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent.

 

CONTACTE

Rambla Vella, 14,
43003 Tarragona

a/e: xarxa@xarxatecla.cat
Tel.:  977 259 900

 

NOVETATS

El conseller de Salut, Manel Balcells, fa una visita d'inici d'obres al CAP de l'Arboç 

 

 

La Xarxa Santa Tecla celebra la II Jornada de casos clínics en Atenció Primària