CONTRACTES

La majoria dels serveis que ofereix la Fundació de Centres Assistencials i d'Urgències són serveis concertats amb el Servei Català de la Salut: