QUI SOM?

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és una undació benèfica, sense ànim de lucre, acollida a la Llei Catalana de Fundacions i sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya. La fundació neix com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.


Objecte social

La finalitat de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és l'atenció primària de salut al territori del Tarragonès i el Baix Penedès.

 

 

Missió

Donar atenció primària i assistència sanitària i social a la nostra comunitat.


Visió

Una Xarxa sanitària i social, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.
Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la qualitat I la seguretat en la assistència
Vetllant per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals
compromesos amb el coneixement científic i impulsant el desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

 

Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.
En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones
En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.


Patronat

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l'entitat. Els membres del patronat són:

President, Benet Jané i Palau

Vocal, Joan Maria Adserà  

Vocal, Mn. Manuel Fuentes

Vocal, Celestino Corbacho

Vocal, Dolores Nolla Tapia

Vocal, Manel Sanromà Lucia

 

Coneix més

Si vols conèixer més sobre la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències, pots entrar als següents enllaços:
Com ens organitzem? | En aquest apartat trobaràs la informació de com està organitzada la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències.
Portal de transparència | En aquest portal trobaràs tota la informació de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències com ara la nostra missió, visió i valors, el codi de bon govern, les dades d'activitat, etc...