ACTIVITAT

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències dona cobertura sanitària al territori del Tarragonès i del Baix Penedès. L'activitat 2014 ha estat:

418.781 visites de medicina general.
143.353 visites d'atenció continuada.
108.164 visites de pediatria.
16.261 visites atenció domiciliària.
23.338 atencions d'odontologia.