COM ENS ORGANITZEM?

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències està dirigida per un patronat integrat per:

President: Benet Jané Palau

Vocals: Joan Maria Adserà Gebellí, Martí Carnicer Vidal, Dolors Nolla Llaberia i Josep Poblet Tous.

 

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències està integrada dins de la Xarxa Santa Tecla i es divideix en 6 Àrees Bàsiques de Salut cada una d'elles amb el seu cordinador o cordinadora mèdic i cordinador o cordinadora d'infermeria:

 

Organigrama