CONVENI COL·LECTIU

L'activitat professional de l'equip humà de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències es regula per un conveni que pots consultar al següent enllaç: