QUI SOM?

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és una undació benèfica, sense ànim de lucre, acollida a la Llei Catalana de Fundacions i sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya. La fundació neix com a diversificació de la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.


Objecte social

La finalitat de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és l'atenció primària de salut al territori del Tarragonès i el Baix Penedès.

 

 

Missió

Donar atenció primària i assistència sanitària i social a la nostra comunitat.


Visió

Una Xarxa sanitària, social i docent, integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, sense ànim de lucre, respectuosa amb la nostra història de compromís al servei dels ciutadans.

Orientant la nostra atenció a les necessitats de les persones, cercant la qualitat I la seguretat en la assistència.

Vetllant per la motivació i el desenvolupament continu dels professionals compromesos amb el coneixement científic i impulsant el desenvolupament de la docència, la innovació i la Recerca.

 

Valors

En la condició humana, respectant la vida i la mort digna.

En el necessari manteniment de la salut, per la correcta realització de les persones.

En l'enriquiment mutu de donar i rebre, valor afegit en l'ofici de servir als altres.


Patronat

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències es regeix per un Patronat. Les seves funcions principals són vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els Estatuts de l'entitat. 

 

 

 

 

 

 

Coneix més

Si voleu conèixer més sobre la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències, podeu entrar als següents enllaços:
Com ens organitzem? | En aquest apartat trobareu la informació de com està organitzada la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències.
Portal de transparència | En aquest portal trobareu tota la informació de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències com ara la nostra missió, visió i valors, el codi de bon govern, les dades d'activitat, etc...