RETRIBUCIONS D'ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU

 

El Patronat és el màxim òrgan de responsabilitat de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències. Marca les línies estratègiques a mitjà i llarg termini i vetlla pel seu acompliment. Les persones que formen part del Patronat no reben cap tipus de retribució.

L'equip directiu, seguint les línies estratègiques del Patronat, és el responsable de controlar i dirigir les Àrees Bàsiques de Salut de Tarragona Llevant, l'Arboç, Calafell, Torredembarra, el Vendrell i Vila-seca, on du a terme la gestió de 8 centres d'atenció primària (CAP) i 22 consultoris. També s'encarrega de garantir la qualitat i l'excel·lència de l'assistència, així com de vetllar pel manteniment dels valors de la institució.

L'equip directiu està format per 16 dones i 3 homes, responsables de direcció mèdica, direcció d'infermeria i direcció de gestió de pacients de les sis ABS.

Les retribucions abonades durant l'any 2020 als membres de l'equip directiu per les funcions directives que exerceixen per a la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències han estat 1.045.694,35 euros.