SALUTACIÓ

Benvinguts/des a la pàgina web de la Fundació de Centres Assistencials i d'Urgències. 

La fundació, centrada en l'atenció primària de salut, diversifica la tasca assistencial de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona i està integrada per un equip de professionals que treballen per la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i l'assistència sanitària.

La Fundació Centres Assistencials i d'Urgències és una entitat benèfica sense ànim de lucre, acollida a la Llei catalana de fundacions i sota el protectorat de la Generalitat de Catalunya.


 

SERVEIS

Els serveis de la Fundació Centres Assistencials i d'Urgències estan integrats en la cartera de serveis de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent.

 

CONTACTE

Rambla Vella, 14,
43003 Tarragona

a/e: xarxa@xarxatecla.cat
Tel.:  977 259 900

 

NOVETATS

"La por anticipatòria interfereix en la detecció precoç del càncer" 

 

 

"Per detectar els signes inicials de la depressió és crucial estar atents i observar si hi ha canvis en el comprotament"